به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

35 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

یه لیوان شیر

A_Glass_of_Milk

As Hari walked home after school one day, he suddenly felt faint with hunger and knew his mother would not have any food ready for him at home. He grew desperate and went from house to house asking for food. Finally, a girl gave him a tall glass of milk. When he tried to pay her she refused and sent him on his way. Years later, the girl, now a grown woman, fell very sick and could not find anyone who could cure her. Finally, she went to a large hospital with the city’s greatest doctor. The doctor spent months treating the woman until she was finally cured. The woman was happy but was also afraid she could not pay the bill. When the hospital handed the bill to her, she opened it to read, ‘Paid in full, with a glass of milk’.

یک روز هنگامی که هری بعد از مدرسه به خانه رفت، ناگهان از گرسنگی احساس ضعف کرد و او می دانست که مادرش هیچ غذایی در خانه برای او آماده نکرده است. او بدون امید گشت و برای طلبیدن غذا از یه خانه به خانه دیگر می رفت. سرانجام، دختری به او یک لیوان بلندی پر از شیر به او داد. هنگامی که او خواست مبلغی بابت آن شیر بپردازد، آن دختر از آن خودداری نمود. سالهای بعد، هنگامی که آن دختر دیگر خانمی شده بود، به شدت بیمار شد و نمی توانست کسی را برای درمان خود پیدا کند. سرانجام، او به بیمارستان بزرگی با بهترین دکترای آن شهر رفت. دکتر چندین ماه برای درمان آن زن وقت صرف کرد تا سرانجام درمان شد. آن زن خوشحال بود و در حین حال تاسف می خورد بابت آنکه نمی تواند صورتحساب را توصیه نماید. هنگامی که بیمارستان صورتحساب را به دست او داد، او آن را باز نمود و خواند، "صورتحساب به صورت کامل یا یک لیوان شیر پزداخت شده است." 

محدثه
۱۶:۵۶ , ۳ مرداد ۱۳۹۹
آیا این داستان یک لیوان. شیر از زمان present perfect هست ؟
Tolearnenglish.ir
۲۱:۱۱ , ۱۰ مرداد ۱۳۹۹
سلام، در مورد داستان که نمی شه اظهار نظر کرد، جمله به جمله می تونه متفاوت باشه، بفرمایید منظورتون کدوم جمله است؟