به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

گذشته ساده

گذشته ساده

زمان گذشته ساده

مقدمه

زمان گذشته ساده برای وقایع و رخدادهایی به کار می‌رود که در گذشته رخ داده و در حال حاضر آن رخداد به پایان رسیده است.

فرم مثبت

قاعده کلی برای تبدیل افعال به گذشته اضافه کردن ed به انتهای فعل می‌باشد.

برای مثال:

.It happened very quickly

.I posted the letter yesterday

.The van crashed into the car

  .We once owned  a caravan

 بعضی از افعال برای آنکه بخواهید آن را به زمان گذشته تبدیل کنید دیگر نمی توانید با اضافه کردن ed به انتهای آن را به فرم گذشته تبدیل کنید به اینگونه افعال، افعال بی قاعده می‌گویند، در این نوع افعال نیاز است شما فرم گذشته آن را یادگرفته و حفظ کرده باشید، زیرا که فرم گذشته این نوع افعال دارای قاعده خاصی نمی ‌باشد.

 .The car came(come) out of a side road

.I had(have) breakfast at six

.Vicky rang(ring) earlier

.I won(win) the game

.The train left(leave) on time

.We took(take) some photos 

گذشته ساده برای تمامی فاعل‌ها یکسان می‌باشد، به عبارت دیگر اگر فاعل مفرد، جمع و یا غیره  باشد فعل هیچگونه تغییری نمی کند و تنها استثنا فعل be می باشد.

 I/he/she/it was

.I was ill last week

You/we/they  were

.Those cakes were nice

حالت منفی و سوالی

برای استفاده از گذشته ساده در حالت منفی و سوالی از کلمه did استفاده می کنیم.

برای مثال:

  I/you/he/she/it/we/they did not stop or didn't stop

.The driver didn't look th his right

.The car did not stop

 ?did I/you/he/she/it/we/they stop

    what did you tell the police? Nothing

 Did you ring home? Yes, I did

توجه داشته باشید در حالت منفی و سوالی به دلیل وجود did در جمله، احتیاجی نیست فعل جمله به صورت گذشته تبدیل گردد. 

برای مثال: در این جملات احتیاجی نیست از stopped و یا rang استفاده کنید و باید حالت ساده این افعال را استفاده کنید.

 The car didn't stopped

?Did you rang

باید توجه کنید که در جملاتی که was و were وجود دارد، در حالت سوالی و یا گذشته احتیاجی به کلمه did نیست و خود از این کلمات استفاده می کنیم.

برای مثال:

I/he/she/it was not OR wasn't

.I wasn't very well last week

you/we/they were not OR weren't

.The gates weren't open

?Was I/he/she/it

?Was your steak nice

?Were you/we/they

?Were we happy when we were kids

موارد استفاده از این زمان 

از این زمان برای رخدادهایی استفاده می‌شود که در گذشته رخ داده و الان به پایان رسیده است.

.Emma passed her exam last year

.We went to the theatre on Friday

.Elvis presley died in 1977

.When did you buy this car? About three years ago

.I knew what the problem was