به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

نکاتی کاربردی در مورد اعداد

اعداد

قوانین ساده ایی در خصوص اعداد وجود دارد که با وجود سادگی بسیار کاربردی و مهم است. به اعداد زیر توجه کنید:

قوانین اعداد:

  1.  در خصوص اعداد بزرگتر از 999 باید میان هزارگان و صدگان کاما اضافه شود به عنوان مثال 25.000  و همچنین میان هزارگان و میلیون به عنوان مثال 4.000.000
  2. همانطور که در جدول بالا مشخص است نباید s جمع به hundred و thousand اضافه شود
    به عنوان مثال two hundreds  و two millions  
  3. دوباره به جدول بالا نگاه کنید and میان صدگان و هزارگان و بالاتر قرار نمیگیره ولی میان دهگان و صدگان قرار می گیره به عنوان مثال one thousand two hundred and fifty
  4. یک نکته در خصوص کلمه about، در خصوص اعداد کلمه about  به معنی یکی مقداری  و یا تعدادی کمتر یا بیشتر

   (21.22 .18.19.20)How many students are there? About 20