به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

حال استمراری یا حال ساده؟

حال استمراری یا حال ساده

حال استمراری


حال استمراری:

حال استمراری برای مواردی که الان در حال اتفاق افتادن است، به کار می‌رود.

I am speaking to you live means that Kitty is in the middle of a live broadcast.

من در حال صحبت کردن به صورت زنده هستم به این معنی است که الان کیتی در وسط پخش زنده قرار دارد.

چند مثال دیگر:

It's raining at the moment.

I'm watching this programme.

Look. That man is taking a photo of you.

حال ساده:

حال ساده برای رخداد‌های تکراری استفاده می شود.

I often speak live to the camera means that she does it again and again.

من اغلب در دوربین به صورت زنده صحبت می کنم به این معناست که او این رخداد را  بارها و بارها انجام می‌دهد.

 It always rains at the weekend.

I watch television most weekends.

He's photographer. He takes lots of photos.

افکار، احساسات و حالت‌ها:

 معمولا برای صحبت درباره افکار و احساسات از زمان حال ساده استفاده می کنیم:

I think it's a good programme.

Kitty likes her job.

ما زمان حال ستمراری را برای بیان حالت‌ها و وقایع غیر قابل تغییر اسفاده می‌کنیم.

Reporting means a lot to her.

Paper burns easily.

ما زمان حال ساده  برای جملاتی، مانند I promise، I agree، I refuse  و غیره

I promise I'll write to you.

It's all right. I forgive you.

موقت و دائمی؟ 

ما از زمان حال استمراری برای موقعیت‌ها و مسائل روزمره موقت است، استفاده می‌کنیم:

 I'm working at a sports shop for six weeks.

At the moment they're living in a very small flat.

ما از زمان حال ساده برای موقعیت‌ها و مسائل روزمره دائمی استفاده می‌کنیم:

I work at a sport shop. It's a permanent job.

They live in a very nice flat.

کلمه Always

باید توجه کینم که معنای کلمه always، با توجه به زمان فعل متفاوت است:

کلمه always هنگامی که در جمله‌ایی با زمان فعل حال استمراری آید به معنای خیلی اوقات می باشد.

Tom is always inviting friends here.

تام بیشتر اوقات در حال دعوت کردن دوستانش به اینجا است. 

I'm always making silly mistakes.

من بیشتر اوقات در حال مرتکب شدن به اشتباهات احمقانه هستم.

کلمه always هنگامی که در جمله‌ایی با زمان فعل حال ساده آید به معنای همیشه می باشد.

Tom always invites us to stay at Christmas.


تام همیشه ما را به ماندن در کریسمس دعوت می کند.

I always make silly mistakes in exams.


من همیشه در امتحانات مرتکب اشتباه احمقانه می شوم.