به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

38 داستان کوتاه انگلیسی

12 آموزش گرامر زبان انگلیسی

استفاده از حرف های اضافه in، on, at در زمان

حروف اضلافه

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که در متون انگلیسی، فیلم و یا هر محتوایی با زبان انگلیسی از حرف‌های اضافه in، on  و at در کنار زمانی آورده شده باشد، در این مطلب قصد دارم نحوه استفاده از این حروف اضافه قبل از زمان را توضیح دهیم، امید به اینکه این مطلب برای شما مفید باشد.

برای استفاده از این حروف، زمانی که بعد از آنها استفاده و یا آورده می شود بسیار اهمیت دارد.

 

ابتدا به سراغ حرف اضافه In میرویم و خواهیم دید بعد از این حرف اضافه چه زمان هایی آورده می شود:

1. حرف اضافه In قبل از سال، ماه و فصل استفاده میشود، در ستون اول چندین مثال از آن آورده شده است.

2. حرف اضافه قبل از هفته یا بیشتر از آن، که در ستون دوم مثالی از آن آورده شده است.

3. حرف اضافه In با قسمتی از روز که در ستون سوم مثال آن آورده شده است.

 

IN حرف اضافه

In + part of day In + a week or more

In + year/month/season

in the morning
in the evening

 

in the Earter holiday
in the summer term

in 1988
in September
in winter
in the 21th century

 حرف اضافه بعدی، On می باشد و خواهیم دید بعد از این حرف چه زمان هایی آورده خواهد شد.

1. قبل از روز و تاریخ میبایسنی از on استفاده کنیم، ستون اول چندین مثال برای آن آورده شده است.

2. برای روزهای خاص و منحصر به فرد از on بایستی استفاده شود، مانند ستون دوم جدول

3. همانطور که از ستون سوم مشخص است  قبل از ساختار day + part of day  از on  استفاده می‌شود.


ON حرف اضافه

 On + day + part of day On + a single day On + day/date
on Friday morning
on Tuesday evening

on Easter Monday
on Christmas Day

 

on Wednesday
on 15 April
on that day

 


حرف اضافه بعدی، At می باشد در ادامه نحوه استفاده از این حرف اضافه را خواهیم دید.

1. حرف اضافه At  قبلاز ساعت، زمان و  وعدههایی غذایی کاربرد دارد.

2. حرف اضافه قبل از زمانهای بیش از دو روز و یا روزهای خاص کاربرد دارد.


حرف اضافه AT

 At + two or these days At + clock time/meal time
at Easter/Christmas
at the weekend
(US: On the weekend)

at three o'clock
at lunch
at that moment

 

یک نکته که وجود دارد و بایستی در استفاده از این حرفهای اضافه رعایت کنیم این است که نمیتوان آنها  قبل از  every، last، next، this، tomorrow و yesterday استفاده نمود.

به مثالهای زیل توجه کنید:

 1.  We go to Greece every summer.
 2. I'll see you next Friday.
 3. The party is tomorrow evening.
 4. My brother came home last Chrismas.
 5. I leave school this year.
 6. The group set off yesterday morning.
   

تا این جای بحث با نحوه استفاده حرف های اضافه، in، on و at آشنا شدیم.

In time یا On time

حال قصد داریم با کاربرد دو عبارت In time  و  On time آشنا شده و مفاهیم آنها را به خوبی درک کنیم.

فرض کنید شما با یکی از دوستانتان در ساعت 5 عصر قرار دارید، اگر شما دقیقا راس ساعت در این مثال 5 عصر در محل قرار حضور پیدا کنید، از عبارت On time استفاده میشود اما اگر زودتر از زمان قرار در محل حضور پیدا کنید از عبارت In time استفاده میشود.

ON TIME IN TIME
at the right time - on schedule early enough
 • The plane took off on time.
 • I hope the meeting starts on time.
 • Rachel is never on time. She is always late.
 • We will have to hurry if we want to be in time for the show.
 • We got to the airport in time to have a coffee before checking in.
 • I was about to close the door when just in time I remembered my key.

 

در اتنهای این مطلب آموزشی بایستی این نکته ذکر شود که علاوه بر کاربردهای فوق این حروف در جملات، کاربرد و استفاده دیگری را نیز دارند به عنوان مثال از حرف اضافه In برای بیان زمانی که برای اتمام چیزی صرف شده، استفاده می شود.

به مثالهای زیل توجه کنید.

I did the crosword in five minutes.

.من جدول کلمات را در 5 دقیقه حل کردم

Could you walk thirty miles in a day?

آیا می توانستی روزانه سی مایل پیادهروی کنید؟
 

منتظر نظارت شما در خصوص مطلب فوق هستم، با راهنمایی و توصیه خود بنده را در تولید مطالب کمک کنید