به دنبال یادگیری زبان انگلیسی هستید؟

یکی از بهترین روش های یادگیری خواندن داستان های کوتاه انگلیسی است

32 داستان کوتاه انگلیسی

9 آموزش گرامر زبان انگلیسی

نکاتی کاربردی در مورد اعداد

اعداد

قوانین ساده ایی در خصوص اعداد وجود دارد که با وجود سادگی بسیار کاربردی و مهم است. به اعداد زیر توجه کنید:

قوانین اعداد:

  1.  در خصوص اعداد بزرگتر از 999 باید میان هزارگان و صدگان کاما اضافه شود به عنوان مثال 25.000  و همچنین میان هزارگان و میلیون به عنوان مثال 4.000.000
  2. همانطور که در جدول بالا مشخص است نباید s جمع به hundred و thousand اضافه شود
    به عنوان مثال two hundreds  و two millions  
  3. دوباره به جدول بالا نگاه کنید and میان صدگان و هزارگان و بالاتر قرار نمیگیره ولی میان دهگان و صدگان قرار می گیره به عنوان مثال one thousand two hundred and fifty
  4. یک نکته در خصوص کلمه about، در خصوص اعداد کلمه about  به معنی یکی مقداری  و یا تعدادی کمتر یا بیشتر

   (21.22 .18.19.20)How many students are there? About 20